top of page

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać."

Ignacy Jan Paderewski

Nauczyciele: Tekst

Grono Pedagogiczne


Dyrektor szkoły:

mgr Marcin Krysztoforski

Wicedyrektor:  

mgr Monika Ziemińska

Psycholog szkolny:

mgr Anna Krysztoforska

język polski: 

mgr Jacek Matuszewskijęzyk angielski: 

mgr Monika Ziemińska

mgr Małgorzata Siudak-Wróbel

język niemiecki: 

mgr Małgorzata Ziarko

język hiszpański: 

mgr Jhonathan Avila Balboa

mgr Katarzyna Sypuła - Paciorek 

mgr Justyna Kozłowska

język francuski: 

mgr Agnieszka Hiszpańska


edukacja dla bezpieczeństwa: 

mgr Andrzej Drobnik

podstawy przedsiębiorczości:

mgr Anna Soboń


religia:

mgr Zbigniew Janich

matematyka:  

mgr Karolina Dobrzycka

mgr Aleksandra Kamola

mgr Małgorzata Lesisz

fizyka: 

mgr Anna Manasterska

chemia: 

mgr Natalia Gieryk

biologia: 

mgr Rafał Moskwa

geografia: 

mgr Katarzyna Garbarek

mgr Małgorzata Smoręda

historia: 

mgr Roman Tusiewicz

mgr Anna Dróżdż

mgr Małgorzata Zielińska

historia i społeczeństwo:

mgr Roman Tusiewicz

wiedza o społeczeństwie: 

mgr Anna Dróżdż

wychowanie fizyczne: 

mgr Adam Gutowski

Informatyka: 

mgr Dariusz Kowalski

Wiedza o kulturze: 

mgr Agata Balsamo

Organ Prowadzący szkołę:

Marcin Krysztoforski / Magdalena Krysztoforska - Beucher

Sekretarz szkoły:

Jolanta Sztomberska

Nauczyciele: Tekst
bottom of page