top of page

Rekrutacja do edukacji domowej trwa!

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 29 

Tutaj wierzymy, że edukacja zmienia życie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 edukacji domowej w szkole w sieci. Edukacja domowa przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów niepełnoletnich. Nie przyjmujemy już zgłoszeń do klas: drugiej, trzeciej i czwartej.

                                                                                            PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

W celu przyjęcia do naszego liceum online należy wysłać oryginały wymienionych poniżej dokumentów na adres naszej placówki z dopiskiem "EDUKACJA DOMOWA"

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 29

ul. Powązkowska 90

01-728 Warszawa

​Przyjęcie do szkoły potwierdzone będzie decyzją Dyrektora. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są do momentu zamknięcia listy. 

Wymagane dokumenty, których skany należy przesłać mailem fundacja.amicus@wp.pl

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

2) Test ósmoklasisty (oryginał)

3) zobowiązanie do przystępowania przez dziecko do corocznych egzaminów

4) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację

podstawy programowej.

5) wniosek rodziców  o możliwość skorzystania z edukacji domowej 

6) ewentualne opinie, orzeczenia jeśli zostały wydane

7) karta zgłoszenia do szkoły 

Rekrutacja: Rekrutacja
bottom of page