top of page

Q&A

Przyjaciele ze szkoły średniej

1. Jaki jest koszt liceum online?
Szkoła online jest bezpłatna. Jedyny koszt jaki muszą Państwo ponieść to zakup podręczników do poszczególnych przedmiotów. 
2.  Jak wygląda nauka w liceum online?
Uczniowi zostaje nadany dostęp do platformy Google Classroom, gdzie będą pojawiały się materiały do opanowania. Materiały będą w formie tekstowej, audiowizualnej oraz quizowej. Materiały przygotowują nasi nauczyciele, z którymi możecie się konsultować przez videoczat raz w miesiącu.
3. Czy szkoła przygotuje mnie do matury?
Tak, mamy wieloletnie doświadczenie w klasycznej edukacji. Nasi nauczyciele wiedzą na co zwracać uwagę i przygotowują zakres materiału, który jest zgodny z wytycznymi MEN.
4. Jak wyglądają egzaminy końcowo roczne?
Egzaminy przeprowadzane będą w formie online lub stacjonarnie. Każdego roku dostaną Państwo szczegółowe wytyczne a my postaramy się o to, by nie był on stresującym wydarzeniem a sprawił, że uczniowie będą dumni z wiedzy, jaką udało im się opanować przez cały rok.
Egzaminy są roczne (uczeń wybiera jeden z trzech terminów na każdy przedmiot) - sesja egzaminacyjna rozłożona jest na cały rok. Ocena końcowo roczna to średnia z dwóch egzaminów - pisemnego i ustnego.

5. Czy mogę wybrać rozszerzenia ?
Tak, w liceum online jest możliwość samodzielnego wyboru rozszerzeń w ramach tych, które oferuje szkoła. Zawsze proponujemy pierwszym klasom ścieżki rozszerzeń, które są najbardziej uniwersalne, jednak pozostajemy otwarcie na ich wnioski. Nie realizujemy jedynie rozszerzenia z informatyki. 
6. Jaką pomoc uzyskam w temacie gospodarowania swoim czasem? 
Na platformie znajduje się sekcja prowadzona przez psychologa, która ma za zadanie pomóc uczniom w motywacji, gospodarowaniu własnym czasem oraz przezwyciężeniu kryzysów. 
7. Czy edukacja domowa jest dla mnie? 
Edukacja domowa może być ciekawą przygodą z nauką, jednak niesie za sobą również konieczność odpowiedniego planowania. W szkole podstawowej treści są mniej skomplikowane, liceum w edukacji domowej wymaga znajomości podstawy programowej i odpowiednio wcześniejszego zaplanowania harmonogramu nauki. Przedmiotów jest więcej, treści często wykraczają poza to, w czym mogą nam pomóc rodzice. Szkoła zapewnia pomoc w tym zakresie, przede wszystkim jednak to uczeń i rodzice muszą zastanowić się, czy będą w stanie wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Z drugiej strony dla wielu uczniów edukacja domowa może być bardzo trafną decyzją. W Polsce ponad 14.000 uczniów korzysta z takiej formy edukacji, a co roku sporo ich przybywa. Przed podjęciem decyzji warto poczytać o nauczaniu domowym i poszukać opinii osób, które przeszły tę ścieżkę - zarówno głosów pozytywnych, jak i pełnych wątpliwości. 
8. Czy będę mógł/mogła konsultować się z nauczycielami odnośnie treści programowych?
Tak, szkoła zapewnia kontakt z nauczycielami poprzez platformę. Raz w miesiącu odbywają się konsultacje video, gdzie można omówić takie kwestie jak zakres materiału do egzaminu czy jakie kwestie należy brać pod uwagę przy nauce. 
9. Jak będą wyglądały egzaminy klasyfikacyjne?
Wymogiem dla edukacji domowej są egzaminy pisemne i ustne. Na platformie G Classroom nauczyciele wysyłają wymagany zakres materiału, przykładowe pytania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania do rozwiązania podczas egzaminu pisemnego. Pozwala to oswoić się z formą klasyfikacji, dzięki czemu podchodzimy do egzaminu z większym spokojem. 
Egzamin ustny to przygotowany i przedstawiony projekt lub odpowiedź ustna na zadany temat.
10. Czy szkoła respektuje opinie PPP i orzeczenia? 
Tak, nasz psycholog zapoznaje się szczegółowo ze wskazaniami z Poradni PPP. Podczas egzaminu możecie liczyć na odpowiednie regulacje i dostosowania, np. wydłużony czas egzaminu, pominięcie niektórych kryteriów oceny itd. 
11. Mam złe doświadczenia administracyjne ze szkołą. Jak wygląda kontakt z waszą szkołą? 
Jesteśmy kameralną placówką niepubliczną i taki kurs chcemy utrzymać. Pozwala nam to na  pełniejsze poznanie każdego ucznia i jego potrzeb. W edukacji domowej rzeczy administracyjne nasz sekretariat załatwia bez zwłoki, jesteśmy dostępni telefonicznie i mailowo. Dyrektor podejmuje decyzje na bieżąco, nie praktykujemy długiego czekania na odpowiedź bo wierzymy, że sprowadza to na ucznia i jego rodzinę niepotrzebny stres.
 

bottom of page